FAQ

FAQ

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Szukasz dodatkowych informacji? Ten dział jest dla Ciebie. Masz jakieś wątpliwości skontaktuj się z nami telefonicznie.

W cenie kursu jest 30 lekcji teorii po 45 minut lub e-kurs. W zależności od kategorii w cenę wchodzi 30 godzin dla kategorii B (kategorie- A, A1, A2 20 godzin). Polecamy dokształcać się za pomocą materiałów zgromadzonych w e-kursie i aktywnie uczestniczyć w wykładach. Zależy nam nie tylko na przyswojeniu przez kursanta odpowiedniej wiedzy do zdania egzaminu teoretycznego. Bardzo ważne informacje są przekazywane podczas wykładów, istnieje też możliwość zadawania pytań. Taka forma nauki na pewno zaprocentuje na przyszłość. Będąc świeżo upieczonym kierowcom na pewno wiedza przekazana przez wykładowcę pozwoli Ci na bezpieczniejsze poruszanie się po drogach.

Godziny jazd ustalamy indywidualnie z kursantem, tak aby nie kolidowały z jego codziennymi obowiązkami. Zajęcia teoretyczne odbywają się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku.

Można zapłacić gotówką w biurze lub zrobić przelew na konto.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to indywidualny numer przyszłego kierowcy, bez którego nie można rozpocząć szkolenia ani przystąpić do egzaminu.

Wydaje go urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na podstawie orzeczenia lekarskiego, fotografii, kserokopii prawa jazdy (jeżeli dotyczy), po okazaniu dokumentu tożsamości i wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

 • osobiście: ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro (wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl)
 • elektronicznie: PWPW

 

 • sprawa nie wymaga opłat

 • wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w przypadku wniosku złożonego w formie tradycyjnej

 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

 • możliwość złożenia wniosku online

 • w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem ESP PWPW przed odbiorem prawa jazdy istnieje obowiązek przedstawienia osobiście lub za pośrednictwem poczty oryginałów dokumentów załączonych do wniosku o wydanie PKK

 • 2 dni robocze od daty otrzymania kompletnych dokumentów przez Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji
 • miesiąc – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku druk do pobrania
 • W wypadku skorzystania z formy elektronicznej wniosek do wypełnienia będzie na portalu https://www.esp.pwpw.pl/
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna - jeżeli o prawo jazdy ubiega się osoba, która nie ukończyła 18 lat Druk do pobrania
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport do wglądu)
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 

 • Oryginał i kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy
 • Do wglądu: zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku meldunkowego nałożonego na cudzoziemców ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru

Kontakt e-mail

Jeżeli nie śpieszy Ci się z naszą odpowiedzią możesz skorzystać z formularza kontaktowego. Odpowiemy jak najszybciej będziemy mogli.