Przed rozpoczęciem kursu osoba szkolona informuje wybrany ośrodek szkolenia o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę (pobiera go w urzędzie – wydział komunikacji ze względu na adres zameldowania - w Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32)

  • dowód osobisty lub paszport
  • aktualna fotografia
  • orzeczenie lekarskie (od lekarza uprawnionego do badań kierowców)
  • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia)
  • kserokopie posiadanego prawa jazdy jeżeli je posiada
  • wniosek o wydanie prawa jazdy

Druki można pobrać bezpośrednio z naszej strony, a kontakt do lekarza podajemy na spotkaniu informacyjnym w naszej Autoszkole przy ulicy Gdańskiej 91 w Łodzi