Kursy

Nasze kursy

Wybierz swój kurs

Kat. A

Od lat 20 (przy posiadaniu przez 2 lata kat. A2). Dla pozostałych od lat 24. Uprawnia do kierowania: motocyklem, motocyklem z przyczepą, pojazdami kat. AM.

kurs kategoria A

Kat. A1

Od lat 16 – Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności do 125 cm3 , mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, pojazdami kat. AM

Kat. A2

Od lat 18 – Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, pojazdami kat.AM.

Kat. B

Od lat 18 – Uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla.

Auto szkoła kat A

Kat. A z A1 lub z A2

Podwyższenie kategorii

prawo jazdy na motocykl

Kat. A2 z A1

Podwyższenie kategorii