Cennik

jak zrobić prawo jazdy?

Proste kroki do prawa jazdy

Następne kursy:
05.08.2024
26.08.2024

Start wspólnego szkolenia dla kategorii A, A1, A2, B. Godzina 17:00

Załatw formalności

Przed rozpoczęciem kursu musisz mieć PKK, bez tego kursu nie możesz rozpocząć.

Rozpocznij kurs

Skończ kurs, zdaj egzaminy wewnętrzne i udaj się na egzamin państwowy.

Cennik kursów

Wybierz swoją kategorię

Kategoria A

Uprawnia do kierowania: motocyklem , motocyklem z przyczepą, pojazdami kat. AM.

za 2990 zł
 • Jazdy dodatkowe 150 zł/h plac
 • Jazdy dodatkowe 170 zł/h miasto
 • 30x45 minut teorii lub E-kurs
 • 20 godzin praktyki
 • Materiały szkoleniowe
 • Instruktor z motocyklem na egz. 300 zł

Kat. A (obniżony motocykl)

Uprawnia do kierowania: motocyklem , motocyklem z przyczepą, pojazdami kat. AM.

za 2990 zł
 • Jazdy dodatkowe 150 zł/h plac
 • Jazdy dodatkowe 170 zł/h miasto
 • 30x45 minut teorii lub E-kurs
 • 20 godzin praktyki
 • Materiały szkoleniowe
 • Instruktor z motocyklem na egz. 300 zł

Kategoria B

Uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

za 2890 zł
 • Jazdy dodatkowe 100 zł/h plac, miasto
 • 30x45 minut teorii lub E-kurs
 • 30 godzin praktyki
 • Materiały szkoleniowe
 • Najczęściej wybierany

Kategoria A2

Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy do 35 kW, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW.

za 2990 zł
 • Jazdy dodatkowe 150 zł/h plac
 • Jazdy dodatkowe 170 zł/h miasto
 • 30x45 minut teorii lub E-kurs
 • 20 godzin praktyki
 • Materiały szkoleniowe
 • Instruktor z motocyklem na egz. 300 zł

Kategoria A1

Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności do 125 cm3 , mocy do 11 kW, pojazdami kat. AM.

za 2690 zł
 • Jazdy dodatkowe 140 zł/h plac
 • Jazdy dodatkowe 160 zł/h miasto
 • 30x45 minut teorii lub E-kurs
 • 20 godzin praktyki
 • Materiały szkoleniowe
 • Instruktor z motocyklem na egz. 300 zł

Kategoria B z B1

Uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

za 1990 zł
 • 20 godzin praktyki

Kategoria A z A1 lub z A2

Podwyższenie kategorii dla naszych absolwentów 1550 zł. Dla pozostałych osób: 1590 zł

od 1550 zł
 • 10 godzin praktyki

Kategoria A2 z A1

Podwyższenie kategorii dla naszych absolwentów 1550 zł. Dla pozostałych osób: 1590 zł

od 1550 zł
 • 10 godzin praktyki

Kurs MOTO 125 cm³ z kat. B

Szkolenie dla osób posiadających prawo jazdy kat. B przez okres minumum 3 lat

od 150 zł za godzinę
 • Jazdy 150 zł/h plac, 170 zł/h miasto

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to indywidualny numer przyszłego kierowcy, bez którego nie można rozpocząć szkolenia ani przystąpić do egzaminu.

Wydaje go urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na podstawie orzeczenia lekarskiego, fotografii, kserokopii prawa jazdy (jeżeli dotyczy), po okazaniu dokumentu tożsamości i wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

 • osobiście: ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro (wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się za pośrednictwem strony internetowej: https://wizyty.uml.lodz.pl)
 • elektronicznie: PWPW

 

 • sprawa nie wymaga opłat

 • wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w przypadku wniosku złożonego w formie tradycyjnej

 • wizyta w Urzędzie wymaga umówienia się

 • możliwość złożenia wniosku online

 • w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem ESP PWPW przed odbiorem prawa jazdy istnieje obowiązek przedstawienia osobiście lub za pośrednictwem poczty oryginałów dokumentów załączonych do wniosku o wydanie PKK

 • 2 dni robocze od daty otrzymania kompletnych dokumentów przez Wydział SprawObywatelskich i Komunikacji
 • miesiąc – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane
 • Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
  Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie na jednej kartce w orientacji poziomej na całej powierzchni strony. Strona 1 zawierać powinna część: A, B, C, H wniosku, strona 2: D, E, F, G wniosku druk do pobrania
 • W wypadku skorzystania z formy elektronicznej wniosek do wypełnienia będzie na portalu https://www.esp.pwpw.pl/
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna - jeżeli o prawo jazdy ubiega się osoba, która nie ukończyła 18 lat Druk do pobrania
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Dokument tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport do wglądu)
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 

 • Oryginał i kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy
 • Do wglądu: zaświadczenie potwierdzające spełnienie obowiązku meldunkowego nałożonego na cudzoziemców ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

Kursy prowadzone w auto szkole Pałgan

Kategoria A

Od lat 20 (przy posiadaniu przez 2 lata kat. A2). Dla pozostałych od lat 24. Uprawnia do kierowania: motocyklem, motocyklem z przyczepą, pojazdami kat. AM.

Kategoria A1

Od lat 16 – Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności do 125 cm3 , mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, pojazdami kat. AM

Kategoria A2

Od lat 18 – Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, pojazdami kat.AM.

Kategoria B

Od lat 18 – Uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla oraz zespołem pojazdów złożonych z pojazdu określonego powyżej oraz przyczepy lekkiej, pojazdami kat.AM, ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.