Promocje

Regulamin promocji ,,POLECAJ AUTO SZKOŁĘ PAŁGAN “

                                                                                                           § 1

Promocja obowiązuje od 01.10.2016r. i dotyczy osób polecających, które  po tym terminie rozpoczęły kurs podstawowy lub szkolenie uzupełniające (po kursie podstawowym ale przed egzaminem państwowym) i są w trakcie tych szkoleń.

                                                                                                             § 2

Osoby polecane mogą korzystać z promocji jeżeli zapiszą się na cały kurs podstawowy wybranej kategorii prawa jazdy. Przy zapisywaniu się na kurs należy okazać kartę polecającą wypełnioną przez osobę polecającą, która rozpoczęła szkolenie w naszej szkole po 01.10.2016r.

                                                                                                            § 3

Osoba polecana zapisując się na kurs podstawowy po okazaniu karty polecającej otrzymuje jedną godzinę jazdy gratis.

                                                                                                              § 4

Osoba polecająca za każdą poleconą osobę, której wręczy kartę polecającą otrzymuje jedną godzinę jazdy gratis.

                                                                                                              §5

Nie mogą korzystać z promocji osoby, które zdały egzamin państwowy praktyczny lub posiadają prawo jazdy.

Przy zapisie jednocześnie na kat. A2 lub A + B dostajesz 2 godz. jazdy GRATIS (po jednej godzinie na każdą kategorię).
Jeżeli przy zapisywaniu się jednocześnie na dwa kursy osoba okaże kartę polecającą dostanie jedną godzinę jazd gratis na kat. B