Poprzednia cena

Promocja będzie obowiązywać

Szczegóły kursu na kat. B.

Poprzednia cena

Promocja będzie obowiązywać

Szczegóły kursu na kat. B.

Promocje

Jeżeli przyprowadzisz osobę do naszej Auto Szkoły otrzymasz jedną godzinę jazdy GRATIS. Osoba przez Ciebie polecona również otrzyma godzinę jazdy GRATIS.

Regulamin promocji ,,POLECAJ AUTO SZKOŁĘ PAŁGAN „

                                                                                                           § 1

Promocja obowiązuje od 01.10.2016r. i dotyczy osób polecających, które  po tym terminie rozpoczęły kurs podstawowy lub szkolenie uzupełniające (po kursie podstawowym ale przed egzaminem państwowym) i są w trakcie tych szkoleń.

                                                                                                             § 2

Osoby polecane mogą korzystać z promocji jeżeli zapiszą się na cały kurs podstawowy wybranej kategorii prawa jazdy. Przy zapisywaniu się na kurs należy okazać kartę polecającą wypełnioną przez osobę polecającą, która rozpoczęła szkolenie w naszej szkole po 01.10.2016r.

                                                                                                            § 3

Osoba polecana zapisując się na kurs podstawowy po okazaniu karty polecającej otrzymuje jedną godzinę jazdy gratis.

                                                                                                              § 4

Osoba polecająca za każdą poleconą osobę, której wręczy kartę polecającą otrzymuje jedną godzinę jazdy gratis.

                                                                                                              §5

Nie mogą korzystać z promocji osoby, które zdały egzamin państwowy praktyczny lub posiadają prawo jazdy.

Przy zapisie jednocześnie na kat. A2 lub A + B dostajesz 2 godz. jazdy GRATIS (po jednej godzinie na każdą kategorię).
Jeżeli przy zapisywaniu się jednocześnie na dwa kursy osoba okaże kartę polecającą dostanie jedną godzinę jazd gratis na kat. B