Obowiązkowa rejestracja pojazdu – kary za nieprzerejestrowanie samochodu

Obowiązkowa rejestracja pojazdu – kary za nieprzerejestrowanie samochodu

Obowiązkowa rejestracja pojazdu
Aktualności

Jeszcze przed nowelizacją Prawa o ruchu drogowym każdy, kto kupił samochód, czekała obowiązkowa rejestracja pojazdu. Na rejestrację samochodu mieliśmy 30 dni od jego zakupu, jednak prawo nie przewidywało żadnej kary za niedopełnienie obowiązku. 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy – od tego roku nieprzerejestrowanie samochodu będzie karane. Kto musi pamiętać o wizycie w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta i jakie kary przewidziane są dla osób, które o takiej wizycie zapomną?

Obowiązkowa rejestracja pojazdu

Obowiązek przerejestrowania samochodu spoczywa zarówno na osobie zbywającej pojazd, jak i na osobie, która go kupuje. Oznacza to, że w przeciągu miesiąca od sprzedaży samochodu mamy obowiązek zgłosić taką transakcję w Wydziale Komunikacji. Osoba, która kupiła pojazd musi dopełnić wszystkich formalności, by zarejestrować samochód – do Wydziału Komunikacji zgłaszamy się z:

  • Umową kupna-sprzedaży (umowa darowizny, faktura VAT)
  • Dowodem rejestracyjnym oraz kartą pojazdu, o ile była wydana
  • Tablicami rejestracyjnymi, o ile samochód nie przyjechał na lawecie
  • Dowodem opłacenia podatku PPC w przypadku osób prywatnych
  • Pełnomocnictwo, jeśli nie jesteśmy jedyni właścicielami samochodu
  • Wniosek o rejestrację pojazdu – dostępny w internecie i w Wydziale Komunikacji

W przypadku kupna samochodu z kraju członkowskiego UE, będziemy potrzebować przysięgłe tłumaczenia dokumentów. Przy zakupie pojazdu zza granicy osoby prywatne zwolnione są z płacenia podatku PPC – konieczne jest natomiast uiszczenia akcyzy. Każdy samochód, który rejestrujemy, musi posiadać także ważny przegląd techniczny.

Kara za nieprzerejestrowanie auta

Nowe prawo za nieprzerejestrowanie auta przewiduje kary finansowe – od 200 do 1000 zł. Wysokość kary uzależniona będzie od tego, czy o rejestrację samochodu zaniechaliśmy pierwszy raz i jakie korzyści czerpaliśmy z nieprzerejestrowania pojazdu.

Ustawodawca przewidział jeden wyjątek – z obowiązku przerejestrowywania pojazdu zwolnieni są dealerzy, sprzedający nowe samochody. Specjaliści podkreślają jednak, że z obowiązku tego nie są zwolnieni właściciele komisów ani osoby sprowadzające uszkodzone samochody, których naprawienie trwa dłużej niż 30 dni.

Nowe przepisy obowiązują od 2020 roku – oznacza to, że kary nakładane będą na te osoby, które nie przerejestrowały pojazdu kupionego po 1 stycznia 2020 roku.

O nas

Auto Szkoła Pałgan zaprasza na kursy kategorii A, A1, A2 oraz B. Przyjdź do nas i przekonaj się, że jazda motocyklem i prowadzenie auta to wielka frajda.

Media społecznościowe